Contact Us

Located in Pretoria

Archaetnos CC
PO Box 55
Groenkloof
0027

Cell: 083 291 6104

Email: antonv@archaetnos.co.za

Prof Anton C van Vollenhoven

Prof Anton C van Vollenhoven

 

If the past is dead, why do we study it? As the present is but an instant, we are all totally dependent upon past experience for our strategies for coping with the future. An understanding of the distant past, too, can help us to plan intelligently for the future

(John A.J. Gowlett, Ascent to civilization 1984:196)

 

 

Publications: Prof Anton C van Vollenhoven

 Erfenisriglyne – ‘n Praktiese gids vir alledaagse gebruik

Die gids, Erfenisriglyne: ‘n Praktiese gids vir alledaagse gebruik, het ten doel om praktiese riglyne daar te stel wat deur die algemene publiek gebruik kan word om die kultuurerfenis van hulle omgewing te beskerm. Dit gee ‘n kort oorsig oor die wetgewing en die metodiek van erfenisbewaring en wys spesifiek uit tot watter mate gemeenskappe self by erfenisbestuur betrokke kan raak.

Hierdie aspekte word nie in detail bespreek nie, sodat daar nie onnodig in tegniese terminologie verdwaal word nie. Dit gee egter genoegsame inligting om ‘n handige gebruuikersgids vir erfenisbewaring te wees en om weliswaar nuttig vir gebruik deur erfenispraktisyns te wees. Sodoende gee dit die nodige agtergrond om mense te help om nie net kennis en begrip ivm ons kultuurerfenis op te doen nie, maar ook om ‘n gids te wees om gemeenskappe te help om te weet hoe om op te tree in gevalle waar hulle efenis benadeel mag word.

Die publiek word dikwels gekonfronteer met die afbreek en beskadiging van kultuurerfenis deur ontwikkelaars of vandale. Gevolglik verkeer die kultuurerfenis van Suid-Afrika daagliks onder druk, nieteenstaande die feit dat Suid-Afrika van die mees progressiewe erfeniswetgewing in die wêreld het. Die gids gee praktiese wenke aan die publike te help om te weet waar om hulp aangeklop kan word om onwettige praktyke aan die kaak te stel.

Die gids is in A5 formaat, om hantering te vergemaklik en beloop 40 bladsye. Enkele illustrasies is ook ingesluit.

Navrae: Prof. AC van Vollenhoven, by antonv@archaetnos.co.za

 

 The military fortifications of Pretoria (1880-1902)

The book discuss the most fortified town in South Africa, Pretoria, which was fortified three times in history. The first was during the Anglo-Transvaal War of 1880-1881, the second prior to the Anglo-Boer War, 1896-1899, and the third during the latter war (1899-1902). Each of these three fortification phases are discussed in detail.

It emphasises the possibility of future archaeological research on these sites. Archaeological work done at the Boer fort, Fort Daspoortrand (West Fort) is included.

The book is in A5 format and consists of 132 pages. It includes various photographs, diagrams and maps as well as a comprehensive bibliography.

Enquiries: Prof. AC van Vollenhoven, at antonv@archaetnos.co.za

 

Archaetnos received an award for heritage conservation from the mining group, BHP Billiton

bhpbiliton