AE102

\’n Ondersoek na kultuurerfenishulpbronne te Kareeboskloof Wildsplaas, Noordwes Provinsie

Summary

Gedurende Desember 2000 is \’n opname gedoen om die potensiaal van die plaas Kareeboskloof ten opsigte van kultuurerfenishulpbronne te ondersoek. \’n Groot hoeveelheid Steentydperk werktuie, meestal van die Middel Steentydperk is opgespoor. Geen verskynsels wat uit die Ystertydperk dateer is gevind nie. \’n Aantal terreine wat tot die Historiese tydperk dateer is geidentifiseer. Die kulturele belang van die vindplekke, sowel as die opvoedkundige- en toerisme potensiaal daarvan is bepaal en word in die verslag aangespreek. Aanbevelinge oor die bestuur van die vindplekke word ook gemaak.

Report by

Anton C. van Vollenhoven BA, BA(Hons), DTO, NDM, MA(UP), MA(US), DPhil(UP)